Plechovka fest

Akreditace

Akreditace

Novinářská akreditace je určena novinářům, fotografům, TV a rádio redaktorům a jejich štábům.

O novinářskou akreditaci/fotopas žádejte výhradně písemně na mailové adrese

Zasláním žádosti nevzniká automaticky nárok na její udělení. Novinářská akreditace bude následně potvrzena/zamítnuta e-mailem.

O udělení akreditace bude rozhodovat předem poskytnutá publicita aktuálního ročníku festivalu Plechovka Fest. Bude udělena jedna, maximálně dvě akreditace, na jedno médium, pokud nerozhodne management festivalu jinak.

O akreditaci si, prosím pište na marketing@plechovkafest.cz. V ideálním případě doložte vaší žádost uveřejněnými informacemi o festivalu. Na pozdější žádosti, případně žádosti o akreditace přímo na místě, nebude brán z organizačních důvodů zřetel a nebudou možné. Součástí žádosti by měly být případné žádosti o rozhovory s konkrétními umělci, případně další požadavky.

Novinářská akreditace neopravňuje ke vstupu do zázemí festivalu.

Prosíme akreditované novináře po realizovaném mediálním výstupu z festivalu Plechovka Fest o jeho zaslání na e-mailovou adresu info@plechovkafest.cz Tato pomoc vám bude výhodou při akreditaci na ročník příští.