Plechovka fest

Často kladené dotazy

PARKOVÁNÍ PRO NÁVŠTĚVNÍKY
 • Parkování pro návštěvníky je za 100 kč / auto.
 • Do festivalového areálu je přísný zákaz vjezdu. V případě neoprávněného vjezdu může dojít k odtažení vozidla.
 • Za věci uložené v autě neručíme, nicméně bezpečnost v obci a v okolí parkovišť je v průběhu celého dne kontrolována policií ČR.
VOZÍČKÁŘI A DRŽITELÉ ZTP/P
 • Vozíčkáři a držitelé ZTP/P mají vstup do areálu zdarma. Toto neplatí pro doprovod těchto osob, ten si vstupenku na festival hadí.
 • V areálu festivalu budou k dispozici mobilní HANDICAP WC.

Pro pejsky i jiná zvířata není vstup z bezpečnostních důvodů do areálu festivalu povolen totéž platí pro stanové město.

Vstupenky zakoupené na místě lze uhradit pouze v hotovosti. Pro bezhotovostní platbu můžete zakoupit vstupenky na TICKETLIVE.

DO AREÁLU JE PŘÍSNĚ ZAKÁZÁNO VNÁŠET TYTO PŘEDMĚTY:

 • skleněné nádoby včetně lahví/li>
 • plechovky, PET lahve
 • vlastní jídlo a nápoje, vč. alkoholických a to v jakémkoli množství a balení
 • hořlaviny
 • Zbraně jakéhokoliv druhu
 • pyrotechnické předměty
 • magnetofony a profesionální foto a video techniku /výjimku tvoří pouze akreditovaní novináři, kteří jsou řádně označeni a od běžného festivalového diváka jsou rozeznatelní/, toto se netýká plně automatických neprofesionálních fotoaparátů
 • drogy a omamné látky
 • předměty ohrožující bezpečnost
 • Je přísně zakázáno zhotovování zvukových, filmových, fotografických nebo video záznamů, které by mohly sloužit k dalšímu komerčnímu využití.
 • Do areálu je zamezen vstup psům a dalším domácím mazlíčkům
 • Pro celý areál platí zákaz vjezdu motorovým vozidlům /vyjma kapel a organizátorů/.
 • Je zakázáno umisťovat jakékoliv plakáty nebo reklamu v areálu. Toto je povoleno pouze se svolením hlavního pořadatele.
 • Zákaz rozdělávání ohně v celém areálu vč. stanového městečka.
 • Zákaz vypouštění tzv. „lampionů štěstí“, známých též jako „létající přání“.

Občanský průkaz, kartičku pojištěnce a peníze.

V případě stanování hygienické potřeby, stan atd.

Dále doporučujeme vzít si s sebou deku na sezení a pláštěnku v případě nepříznivého počasí.

Na festivalu bude k dispozici dostatečný počet mobilních WC, která budou umístěna na vyhrazeném prostoru v areálu festivalu včetně stanového městečka.

Ve festivalovém areálu bude dostatečný počet odpadkových košů a kontejnerů. Prosíme návštěvníky, aby ve vlastním zájmu dbali o čistotu a odpadkové koše využívali. Tyto koše jsou pravidelně vynášeny.

K dispozici bude voda určená především pro běžnou hygienu v průběhu dne, pro stánkaře a pro stanové městečko. Voda není určena jako zdroj pití pro návštěvníky

Interregal s.r.o.

info@plechovkafest.cz

HASIČI 150
HAVARIJNÍ ODTAHOVÁ SLUŽBA 154
ZÁCHRANNÁ SLUŽBA 155
MĚSTSKÁ POLICIE 156
POLICIE ČR 158

Do areálu není dovoleno vnášet profesionální fotoaparáty, kamery a jiná nahrávací zařízení. U vchodu i na jiných místech budete podrobeni kontrole bezpečnostní služby, která má právo vyhodnotit, zda se jedná o „profesionální“, zařízení.

Festivalový areál a stanové městečko jsou v průběhu festivalu ohraničeny a do tohoto prostoru je povolen vstup pouze návštěvníkům festivalu na základě platné vstupenky! Z tohoto důvodu je bezpečnostní agentura oprávněna kontrolovat účastníky jak v areálu festivalu, tak ve stanovém městečku.

Dle pečlivého výběru pořadatele je zajištěn dostatečný počet stánkařů vč. barů, pivních stánků, jídelen s občerstvením a jiných stánků s kompletním sortimentem teplých i studených jídel (vč. vegetariánských) a alko a nealko nápojů..

Stánky jsou rozmístěny v několika sekcích po celé ploše areálu.

Použité tácky a kelímky vhazujte do popelnic umístěných v areálu festivalu.

Při zjištění nedostatků, či nespokojenosti s kvalitou jídla a pití, kontaktujte pořadatele festivalu.